Bezpečnostná trieda 4.

Bezpečnostná cylindrická vložka zámku EVVA MCS polvložka s unikátnym magnetickým kódovacím systémom.

269,28362,88

+
-

Rozšírený popis produktu

EVVA MCS je prevratná bezpečnostná cylindrická vložka s magnetickým kódovacím systémom. Systém bezpečnostnej vložky EVVA MCS poskytuje trojnásobnú bezpečnosť zaručenú magnetickým kódovaním a pomocou dvoch mechanických kódovaní. Permanentné magnety z materiálu Samarium-Cobalt-5 zaručujú dlhodobú životnosť. Nedajú sa zmagnetizovať alebo odmagnetizovať pomocou bežných prostriedkov. Po vložení kľúča do cylindrickej vložky EVVA MCS s príslušným magnetickým kódovaním sa natočia magnetické rotory do uzatváracej polohy. Následne sa dve blokovacie posuvné závory presunú pomocou vodiacich kriviek smerom dopredu a kľúč odomkne alebo zamkne zámok.

Mechanizmus bezpečnostnej cylindrickej vložky zámku EVVA MCS

• Zámkový systém pozostáva z kombinácie troch nezávislých mechanizmov
• Magnetický kódovací systém
• Pozdĺžny profil
• Blokovacie stavítka
• Patentová ochrana
• Cylindrická vložka zámku EVVA MCS sa dodáva v modulovom prevedení SYMO kedy je možné zmeniť rozmer vložky v prípade výmeny dverí.

Ochranné prvky

• Odolnosť proti vyhmatnutiu
• Odolnosť proti planžetovaniu
• Ochrana proti odvŕtaniu, vytrhnutiu, vytiahnutiu
• Každá zámka a každý kľúč sú unikátne.
• Odolnosť proti opotrebeniu vďaka utesneným blokovacím prvkom.
• Odolnosť proti použití nedeštruktívnej dynamickej (tzv. “bump-key”) metódy

Kľúče a zabezpečenie kľúčov pre cylindrické vložky zámkov EVVA MCS

• Organizačná ochrana – Firma EVVA alebo partneri firmy EVVA objednajú kľúče iba pre oprávnené osoby s príslušným oprávnením (bezpečnostnou kartou)
• Právna ochrana – Priemyselná výroba kľúčov sa vykonáva iba vo firme EVVA. Okrem toho sa chráni firma EVVA pred neoprávnenou výrobou kľúčov MCS patentovanými prvkami na kľúči.
• Technologická ochrana – Kľúče disponujú technologickými znakmi ako permanentná magnetizácia, ktorých výroba si vyžaduje špeciálne stroje. Ilegálna výroba je teda takmer nemožná.

Použitie

• Garážové brány

Normy a certifikáty

• EN 1303: 2008, klasifikácia 1-6-0-1-0-C-6-2

Súčasti balenia

• zámková vložka v prevedení matný nikel
• 3 kľúče
• bezpečnostná karta

Bezpečnostná trieda 4.

Bezpečnostná cylindrická vložka zámku EVVA MCS polvložka s unikátnym magnetickým kódovacím systémom.

269,28362,88

+
-

Rozšírený popis produktu

EVVA MCS je prevratná bezpečnostná cylindrická vložka s magnetickým kódovacím systémom. Systém bezpečnostnej vložky EVVA MCS poskytuje trojnásobnú bezpečnosť zaručenú magnetickým kódovaním a pomocou dvoch mechanických kódovaní. Permanentné magnety z materiálu Samarium-Cobalt-5 zaručujú dlhodobú životnosť. Nedajú sa zmagnetizovať alebo odmagnetizovať pomocou bežných prostriedkov. Po vložení kľúča do cylindrickej vložky EVVA MCS s príslušným magnetickým kódovaním sa natočia magnetické rotory do uzatváracej polohy. Následne sa dve blokovacie posuvné závory presunú pomocou vodiacich kriviek smerom dopredu a kľúč odomkne alebo zamkne zámok.

Mechanizmus bezpečnostnej cylindrickej vložky zámku EVVA MCS

• Zámkový systém pozostáva z kombinácie troch nezávislých mechanizmov
• Magnetický kódovací systém
• Pozdĺžny profil
• Blokovacie stavítka
• Patentová ochrana
• Cylindrická vložka zámku EVVA MCS sa dodáva v modulovom prevedení SYMO kedy je možné zmeniť rozmer vložky v prípade výmeny dverí.

Ochranné prvky

• Odolnosť proti vyhmatnutiu
• Odolnosť proti planžetovaniu
• Ochrana proti odvŕtaniu, vytrhnutiu, vytiahnutiu
• Každá zámka a každý kľúč sú unikátne.
• Odolnosť proti opotrebeniu vďaka utesneným blokovacím prvkom.
• Odolnosť proti použití nedeštruktívnej dynamickej (tzv. “bump-key”) metódy

Kľúče a zabezpečenie kľúčov pre cylindrické vložky zámkov EVVA MCS

• Organizačná ochrana – Firma EVVA alebo partneri firmy EVVA objednajú kľúče iba pre oprávnené osoby s príslušným oprávnením (bezpečnostnou kartou)
• Právna ochrana – Priemyselná výroba kľúčov sa vykonáva iba vo firme EVVA. Okrem toho sa chráni firma EVVA pred neoprávnenou výrobou kľúčov MCS patentovanými prvkami na kľúči.
• Technologická ochrana – Kľúče disponujú technologickými znakmi ako permanentná magnetizácia, ktorých výroba si vyžaduje špeciálne stroje. Ilegálna výroba je teda takmer nemožná.

Použitie

• Garážové brány

Normy a certifikáty

• EN 1303: 2008, klasifikácia 1-6-0-1-0-C-6-2

Súčasti balenia

• zámková vložka v prevedení matný nikel
• 3 kľúče
• bezpečnostná karta