Zabezpečenie trezorov

Zabezpečenie trezorov

Novinky, Trezory, Zabezpečovanie

Dobrý trezor by mal slúžiť svojmu majiteľovi mnoho rokov, ak nie doživotne! Základným predpokladom je však správne zaobchádzanie s trezorom a predovšetkým s jeho zámkom.

Pamätajte pri všetkých trezoroch: Každý trezor/sejf je potrebné ukotviť o stenu alebo podlahu – len tak splní svoju bezpečnostnú ochrannú funkciu. Trezor, ktorý nie je pevne upevnený, si môžu páchatelia odniesť celý a neskôr na pokojnom mieste ľubovoľným náradím otvoriť. Ani vyššia hmotnosť trezoru pre nich nemusí byť prekážkou, z prax poznáme príklady, keď si aj 140 kilový neukotvený trezor dokázali páchatelia odniesť.

Kľúčový zámok

Nikdy nenoste obidva kľúče spolu!

Kľúč, ktorý nepoužívate, uschovajte na bezpečnom mieste, najlepšie v zapečatenej obálke, aby ste mali istotu, že kľúč nebol použitý. Druhý kľúč, ktorý používate a nosíte so sebou, starostlivo strážte.

Nikdy nenechávajte kľúče (ani len náhradné) v trezore!Počas doby používania zámku je dobré kľúče striedať, aby bolo zabezpečené rovnomerné opotrebenie kľúčov a zámku.

Ak Vám kľúč spadne, skontrolujte podľa náhradného kľúča, či nenastalo ulomenie niektorého zo zubov, ohnutie alebo prasknutie drieku kľúča. Nepokúšajte sa s takto poškodeným kľúčom otvoriť zámok. Hrozí poškodenie zámku, ulomenie kľúča v zámku a zaseknutie zámku. 

Kľúč sa nedá vytiahnuť zo zámku, ak sú dvere trezoru OTVORENÉ, preto to neskúšajte silou!

Elektronický kódový zámok

Do elektronického zámku trezoru/sejfu použite alkalické batérie príslušného rozmeru. Nepoužívajte nabíjateľné batérie, môže sa stať, že nebudú mať dostatočné napätie pre ovládanie zámku.

Nastavenie nového číselného kódu zámku, či už elektronického alebo mechanického, vykonávajte vždy pri otvorených dverách trezoru a najlepšie v pracovnom čase, keď v prípade potreby môžete využiť servisnú službu.

Číselnú kombináciu na odkódovanie elektronického zámku si zapíšte a uschovajte napríklad aj v zapečatenej obálke na bezpečnom mieste. Pomôže Vám to v prípade, že nebudete trezor dlhšie používať a číselný kód zabudnete.

Nepoužívajte predvídateľné číselné kombinácie ako napr. dátum narodenia, číslo domu, ŠPZ,  občianskeho preukazu a pod.

Batérie elektronických zámkovvymieňajte pravidelne aspoň raz za 6 mesiacov.

Ak blikajú LED-ky signalizujúce vybitie batérií, baterky naozaj čo najskôr vymeňte. V prípade, že stratíte ešte aj núdzový kľúčik, do trezoru sa nedostanete. NÁŠ TIP: nalepte si na trezor informácie, akým spôsobom zámok signalizuje vybitie batérií. Takto na to nezabudnete a budete to vedieť priebežne kontrolovať.

Elektronický zámok je obľúbený a vhodný pre spoločnosti, kde majú mať do trezoru prístup viacerí zamestnanci. Vtedy odporúčame, aby majiteľ/riaditeľ používal manažérsky kód a zamestnancom potom nastavoval užívateľské kódy. Tento systém vám umožní operatívne zamedziť prístupu do trezoru napr. zamestnancovi, s ktorým bol náhle rozviazaný pracovný pomer.