88,78138,24

+
-

Rozšírený popis produktu

Bezpečnostné cylindrické vložky zámkov Mul-T-Lock Interactive sa vyznačujú unikátnym systémom teleskopických stavítiek (systém vnútorných a vonkajších stavítiek). Na deliacej rovine musí dôjsť k zarovnaniu vnútorných a vonkajších stavítiek a potom je možne otáčať kľúčom. Konštrukcia patentom chráneného bubienku cylindrickej vložky zámkov Mul-T-Lock Interactive umožňuje dosiahnuť na deliacej rovine trojrozmernej sférickej plochy. Pomocou tzv. plávajúceho stavítka vzniká po zasunutí kľúča do bubienku cylindrickej vložky Mul-T-Lock Interactive „virtuálna kombinácia“, ktorú nie je možne z kľúča „prečítať“. Bezpečnostné cylindrické vložky zámkov Mul-T-Lock Interactive sa vyznačujú vysokou odolnosťou proti odvŕtaniu, vyhmataniu a vytrhnutiu bubienku cylindrickej vložky. Odolnosť proti nedeštruktívnym metódam prekonania bola preukázaná autorizovanou skúšobňou. Výroba kľúčov pre cylindrickú vložku Mul-T-Lock Interactive je obmedzená na autorizované strediská, čo zaisťuje vysokú mieru pasívnej bezpečnosti. K výrobe kľúčov je nutné predložiť bezpečnostnú kartu, ktorá je súčasťou dodávky každého produktu Mul-T-Lock Interactive. Tato platforma poskytuje najvyššiu možnú mieru ochrany proti snahám o neautorizovanú výrobu mechanických kľúčov. Bezpečnostnú cylindrickú vložku Mul-T-Lock Interactive je možné použiť vo vchodových dverách, interiérových dverách, bezpečnostných dverách atď. osadených štandardným dverným kovaním.

Mechanizmus bezpečnostnej cylindrickej vložky zámku Mul-T-Lock Interactive

• Cylindrická vložka s dvojitými teleskopickými stavítkami
• Špeciálne interaktívne stavítko ovládané pohyblivým prvkom v kľúči (patentová ochrana do roku 2028)

Ochranné prvky

• Odolnosť proti vyhmatnutiu (planžetovaniu)
• Ochrana proti odvŕtaniu
• Odolnosť proti použití nedeštruktívnej dynamickej (tzv. “bump-key”) metódy
• Ochrana proti zlomeniu: ako nadštandardnú úpravu je možné objednať eurocylindrickú vložku s oceľovou výstuhou proti zlomeniu

Životnosť

• 100 000 pracovných cyklov

Kľúče a zabezpečenie kľúčov pre cylindrickú vložku zámkov Mul-T-Lock Interactive

• Obojstranný jamkový kľuč z niklovej mosadzi s plastovou hlavou a farebným rozlišovačom vsadeným do hlavy kľúča.
• Bezpečnostná karta na výrobu kľúčov. V servisných strediskách Mul-T-Lock je garantovaná výroba kľúčov z originálnych polotovarov.

Ďalšie možnosti

EMERGENCY – úprava, ktorá umožňuje otvorenie vložky aj pri plnom zasunutí kľúča z opačnej strany vložky (aj pri zabuchnutí dverí s kľúčmi z vnútra je možné ich iným kľúčom otvoriť zvonka)

Prevedenie s palcom alebo ozubeným kolieskom. Štadardne je dodávané 10 zubové koliesko. V prípade, že potrebujete iný počet zubov kontaktujte nás.

– úprava semafor umožňuje po strate kľúčov prekódovanie vložky na nový kľúč priamo užívateľom bez nutnosti meniť vložku za novú. 

Normy a certifikáty

• ČSN P ENV 1627, třída bezpečnosti 4
• ČSN EN 1303, bezpečnostní třída 5
• ČSN EN 1303:2005, klasifikace 1-6-0-1-0-C-6-2
• NBU certifikát pro úroveň “PT” (“PŘÍSNĚ TAJNÉ”)
• Pyramida bezpečnosti České asociace pojišťoven, stupeň 4 – velmi vysoké zabezpečení

Súčasťi balenia

• zámková polvložka v prevedení matný nikel
• 5 kľúčov s plastovou hlavou
• rozlišovače
• bezpečnostná karta

88,78138,24

+
-

Rozšírený popis produktu

Bezpečnostné cylindrické vložky zámkov Mul-T-Lock Interactive sa vyznačujú unikátnym systémom teleskopických stavítiek (systém vnútorných a vonkajších stavítiek). Na deliacej rovine musí dôjsť k zarovnaniu vnútorných a vonkajších stavítiek a potom je možne otáčať kľúčom. Konštrukcia patentom chráneného bubienku cylindrickej vložky zámkov Mul-T-Lock Interactive umožňuje dosiahnuť na deliacej rovine trojrozmernej sférickej plochy. Pomocou tzv. plávajúceho stavítka vzniká po zasunutí kľúča do bubienku cylindrickej vložky Mul-T-Lock Interactive „virtuálna kombinácia“, ktorú nie je možne z kľúča „prečítať“. Bezpečnostné cylindrické vložky zámkov Mul-T-Lock Interactive sa vyznačujú vysokou odolnosťou proti odvŕtaniu, vyhmataniu a vytrhnutiu bubienku cylindrickej vložky. Odolnosť proti nedeštruktívnym metódam prekonania bola preukázaná autorizovanou skúšobňou. Výroba kľúčov pre cylindrickú vložku Mul-T-Lock Interactive je obmedzená na autorizované strediská, čo zaisťuje vysokú mieru pasívnej bezpečnosti. K výrobe kľúčov je nutné predložiť bezpečnostnú kartu, ktorá je súčasťou dodávky každého produktu Mul-T-Lock Interactive. Tato platforma poskytuje najvyššiu možnú mieru ochrany proti snahám o neautorizovanú výrobu mechanických kľúčov. Bezpečnostnú cylindrickú vložku Mul-T-Lock Interactive je možné použiť vo vchodových dverách, interiérových dverách, bezpečnostných dverách atď. osadených štandardným dverným kovaním.

Mechanizmus bezpečnostnej cylindrickej vložky zámku Mul-T-Lock Interactive

• Cylindrická vložka s dvojitými teleskopickými stavítkami
• Špeciálne interaktívne stavítko ovládané pohyblivým prvkom v kľúči (patentová ochrana do roku 2028)

Ochranné prvky

• Odolnosť proti vyhmatnutiu (planžetovaniu)
• Ochrana proti odvŕtaniu
• Odolnosť proti použití nedeštruktívnej dynamickej (tzv. “bump-key”) metódy
• Ochrana proti zlomeniu: ako nadštandardnú úpravu je možné objednať eurocylindrickú vložku s oceľovou výstuhou proti zlomeniu

Životnosť

• 100 000 pracovných cyklov

Kľúče a zabezpečenie kľúčov pre cylindrickú vložku zámkov Mul-T-Lock Interactive

• Obojstranný jamkový kľuč z niklovej mosadzi s plastovou hlavou a farebným rozlišovačom vsadeným do hlavy kľúča.
• Bezpečnostná karta na výrobu kľúčov. V servisných strediskách Mul-T-Lock je garantovaná výroba kľúčov z originálnych polotovarov.

Ďalšie možnosti

EMERGENCY – úprava, ktorá umožňuje otvorenie vložky aj pri plnom zasunutí kľúča z opačnej strany vložky (aj pri zabuchnutí dverí s kľúčmi z vnútra je možné ich iným kľúčom otvoriť zvonka)

Prevedenie s palcom alebo ozubeným kolieskom. Štadardne je dodávané 10 zubové koliesko. V prípade, že potrebujete iný počet zubov kontaktujte nás.

– úprava semafor umožňuje po strate kľúčov prekódovanie vložky na nový kľúč priamo užívateľom bez nutnosti meniť vložku za novú. 

Normy a certifikáty

• ČSN P ENV 1627, třída bezpečnosti 4
• ČSN EN 1303, bezpečnostní třída 5
• ČSN EN 1303:2005, klasifikace 1-6-0-1-0-C-6-2
• NBU certifikát pro úroveň “PT” (“PŘÍSNĚ TAJNÉ”)
• Pyramida bezpečnosti České asociace pojišťoven, stupeň 4 – velmi vysoké zabezpečení

Súčasťi balenia

• zámková polvložka v prevedení matný nikel
• 5 kľúčov s plastovou hlavou
• rozlišovače
• bezpečnostná karta