Bezpečnostné dvere Sherlock 3. BT

660,00

+
-

Rozšírený popis produktu

 • Celoobvodový oceľový rám
 •  Pozdĺžne a priečne oceľové výstuhy pozvárané do pevnej konštrukcie
 •  Predná a zadná oceľovú platňu tvoriacu dvojplášťovú konštrukciu
 • 13 istiaciach bodov, ktoré sú odolné proti vysadeniu zo závesov a vypáčeniu zo zárubne.
 •  Výrobný štítok ktorý nesie informácie o všetkých dôležitých parametroch dverí ako aj normách  podľa, ktorých sú dvere vyrobené a skúšané ( nutná zhoda  parametrov s doloženým certifikátom  k zakúpenému výrobku ).
 •  Vnútorná  izolačná výplň ktorá dverám dáva zvukovú, tepelnú izoláciu a požiarnu odolnosť. ( Takéto vybavenie dverí si žiada vo vybraných podmienkach aj legislatíva a poisťovací režim ).
 •  Protipožiarna páska pri požiari zväčší svoj objem a zamedzí prieniku dymu a plameňov.
 •  Vďaka konštrukcii dverí bez istiaceho bodu do podlahy sú eliminované možné problémy pri uzamykaní a je možné dodatočné nastavovanie dverí na výšku.
 •  Z bezpečnostného hľadiska sú dvere vyrábané s možnosťou otvárania DNU aj VON z chráneného priestoru bez konštrukčných zmien.
 •  Súčasťou dverí je protipožiarna páska a tesnenie pre dosiahnutie parametrov zvukovej a požiarnej izolácie.
 •  Povrchová úprava: možnosť výberu zo širokej ponuky laminovanej MDF.
 •  Kovová polodrážka dverí je olepovaná štandartne hnedou, pri bielych dverách bielou páskou.
 •  Vhodné do bezpečnostných zárubní SHERLOCK: jednodielny model CG a CU , dvojdielny model MZ
 •  Certifikát NBÚ – K330/3
 •  Certifikát kvality
 •  Certifikát zhody o stavebnom výrobku
 •  Licencia na prevádzkovanie technickej služby
 •  Stupeň utajenia NBÚ SR – Dôverné , stupeň 3
 •  Certifikát zhody o odolnosti proti vlámaniu – bezpečnostná trieda 3. Dvere prešli náročnými skúškami v akreditovanej skúšobni na základe ktorých im bol certifikát vydaný.

Bezpečnostné dvere Sherlock 3. BT

660,00

+
-

Rozšírený popis produktu

 • Celoobvodový oceľový rám
 •  Pozdĺžne a priečne oceľové výstuhy pozvárané do pevnej konštrukcie
 •  Predná a zadná oceľovú platňu tvoriacu dvojplášťovú konštrukciu
 • 13 istiaciach bodov, ktoré sú odolné proti vysadeniu zo závesov a vypáčeniu zo zárubne.
 •  Výrobný štítok ktorý nesie informácie o všetkých dôležitých parametroch dverí ako aj normách  podľa, ktorých sú dvere vyrobené a skúšané ( nutná zhoda  parametrov s doloženým certifikátom  k zakúpenému výrobku ).
 •  Vnútorná  izolačná výplň ktorá dverám dáva zvukovú, tepelnú izoláciu a požiarnu odolnosť. ( Takéto vybavenie dverí si žiada vo vybraných podmienkach aj legislatíva a poisťovací režim ).
 •  Protipožiarna páska pri požiari zväčší svoj objem a zamedzí prieniku dymu a plameňov.
 •  Vďaka konštrukcii dverí bez istiaceho bodu do podlahy sú eliminované možné problémy pri uzamykaní a je možné dodatočné nastavovanie dverí na výšku.
 •  Z bezpečnostného hľadiska sú dvere vyrábané s možnosťou otvárania DNU aj VON z chráneného priestoru bez konštrukčných zmien.
 •  Súčasťou dverí je protipožiarna páska a tesnenie pre dosiahnutie parametrov zvukovej a požiarnej izolácie.
 •  Povrchová úprava: možnosť výberu zo širokej ponuky laminovanej MDF.
 •  Kovová polodrážka dverí je olepovaná štandartne hnedou, pri bielych dverách bielou páskou.
 •  Vhodné do bezpečnostných zárubní SHERLOCK: jednodielny model CG a CU , dvojdielny model MZ
 •  Certifikát NBÚ – K330/3
 •  Certifikát kvality
 •  Certifikát zhody o stavebnom výrobku
 •  Licencia na prevádzkovanie technickej služby
 •  Stupeň utajenia NBÚ SR – Dôverné , stupeň 3
 •  Certifikát zhody o odolnosti proti vlámaniu – bezpečnostná trieda 3. Dvere prešli náročnými skúškami v akreditovanej skúšobni na základe ktorých im bol certifikát vydaný.