Bezpečnostná trieda 4.

Bezpečnostná cylindrická vložka do dverí GEGE pExtra jednostranná s patentovanou vetvenou drážkou a kontrolným stavítkom.

0,00142,56

+
-

Rozšírený popis produktu

Bezpečnostná cylindrická vložka do zámku GEGE pExtra a kľúč obsahuje patentovo chránenú špeciálnu vetvenú drážku a kontrolné stavítko. Kľúč s touto drážkou nie je možné vyrobiť na bežných strojoch na výrobu kľúčov. Kontrolné stavítko vložky má schopnosť rozpoznať, že sa jedná o ilegálnu kópiu kľúča a takémuto kľúču umožní bezpečnostnú vložku zámku GEGE pExtra len zamknúť nie však odomknúť.

Mechanizmus bezpečnostnej cylindrickej vložky zámku GEGE pExtra

• Uzamykací systém cylindrickej vložky pozostáva z 5 stavítok
• Vetvená drážka, kontrolné stavítko
• Centrovací kolík proti SG metóde
• Patentová ochrana do roku 2022

Ochranné prvky

• Odolnosť proti vyhmataniu
• Odolnosť proti neoprávnenej manipulácii
• Ochrana proti odvŕtaniu, vytrhnutiu
• Odolnosť proti použití nedeštruktívnej dynamickej (tzv. “bump-key”, SG) metódy
• Ochrana proti kopírovaniu kľúčov

Kľúče a zabezpečenie kľúčov pre bezpečnostné cylindrické vložky zámkov GEGE pExtra

• Náhradné kľúče pre vložku GEGE pExtra sa vyrábajú len u vybraných zmluvných partnerov spoločnosti KABA po predložení bezpečnostnej karty.
• Registrovaný a patentovo chránený systém

Normy a certifikáty

Bezpečnostná trieda 4 ČSN EN 1627, certifikace NBÚ
Skúšaná podľa EN1303, bezpečnostná trieda 6
Rakúsky patent AT 410.460
Európsky patent 1362153 (EP)
Medzinárodný patent WO 03/004806

Súčasti balenia

• zámková vložka v prevedení matný nikel
• 3 kľúče
• bezpečnostná karta

Bezpečnostná trieda 4.

Bezpečnostná cylindrická vložka do dverí GEGE pExtra jednostranná s patentovanou vetvenou drážkou a kontrolným stavítkom.

0,00142,56

+
-

Rozšírený popis produktu

Bezpečnostná cylindrická vložka do zámku GEGE pExtra a kľúč obsahuje patentovo chránenú špeciálnu vetvenú drážku a kontrolné stavítko. Kľúč s touto drážkou nie je možné vyrobiť na bežných strojoch na výrobu kľúčov. Kontrolné stavítko vložky má schopnosť rozpoznať, že sa jedná o ilegálnu kópiu kľúča a takémuto kľúču umožní bezpečnostnú vložku zámku GEGE pExtra len zamknúť nie však odomknúť.

Mechanizmus bezpečnostnej cylindrickej vložky zámku GEGE pExtra

• Uzamykací systém cylindrickej vložky pozostáva z 5 stavítok
• Vetvená drážka, kontrolné stavítko
• Centrovací kolík proti SG metóde
• Patentová ochrana do roku 2022

Ochranné prvky

• Odolnosť proti vyhmataniu
• Odolnosť proti neoprávnenej manipulácii
• Ochrana proti odvŕtaniu, vytrhnutiu
• Odolnosť proti použití nedeštruktívnej dynamickej (tzv. “bump-key”, SG) metódy
• Ochrana proti kopírovaniu kľúčov

Kľúče a zabezpečenie kľúčov pre bezpečnostné cylindrické vložky zámkov GEGE pExtra

• Náhradné kľúče pre vložku GEGE pExtra sa vyrábajú len u vybraných zmluvných partnerov spoločnosti KABA po predložení bezpečnostnej karty.
• Registrovaný a patentovo chránený systém

Normy a certifikáty

Bezpečnostná trieda 4 ČSN EN 1627, certifikace NBÚ
Skúšaná podľa EN1303, bezpečnostná trieda 6
Rakúsky patent AT 410.460
Európsky patent 1362153 (EP)
Medzinárodný patent WO 03/004806

Súčasti balenia

• zámková vložka v prevedení matný nikel
• 3 kľúče
• bezpečnostná karta