Bezpečnostná trieda 3.

Bezpečnostná cylindrická vložka zámku EVVA GUARD FPS polvložka so stavítkovým systémom s viacnásobne prekrytým profilom kľúča.

36,0060,48

+
-

Rozšírený popis produktu

Bezpečnostná cylindrická vložka zámku EVVA FPS polvožka je chránená kalenými stavítkami so špeciálne tvarovanou doštičkou proti odvŕtaniu. Profil kľúča je chránený patentom.

Ochranné prvky

• Odolnosť proti vyhmatnutiu a planžetovaniu
• Ochrana proti odvŕtaniu
• Ochrana proti vytrhnutiu
• Odolnosť proti použití nedeštruktívnej dynamickej (tzv. “bump-key”) metódy

Kľúče a zabezpečenie kľúčov pre bezpečnostné cylindrické vložky zámkov EVVA FPS

• Organizačná ochrana – Firma EVVA alebo partneri firmy EVVA objednajú kľúče iba pre oprávnené osoby s príslušným oprávnením (bezpečnostnou kartou)
• Právna ochrana – Priemyselná výroba kľúčov sa vykonáva iba vo firme EVVA. Okrem toho sa chráni firma EVVA pred neoprávnenou výrobou kľúčov FPS patentovanými prvkami na kľúči.
• Technologická ochrana – Kľúče disponujú technickými znakmi, ktorých výroba vyžaduje špeciálne stroje.

Použitie

• Garážová brána

Normy a certifikáty

• ENV P ČSN 1627 – trieda bezpečnosti3

Súčasti balenia

• zámková vložka v prevedení matný nikel
• 3 kľúče
• bezpečnostná karta

Bezpečnostná trieda 3.

Bezpečnostná cylindrická vložka zámku EVVA GUARD FPS polvložka so stavítkovým systémom s viacnásobne prekrytým profilom kľúča.

36,0060,48

+
-

Rozšírený popis produktu

Bezpečnostná cylindrická vložka zámku EVVA FPS polvožka je chránená kalenými stavítkami so špeciálne tvarovanou doštičkou proti odvŕtaniu. Profil kľúča je chránený patentom.

Ochranné prvky

• Odolnosť proti vyhmatnutiu a planžetovaniu
• Ochrana proti odvŕtaniu
• Ochrana proti vytrhnutiu
• Odolnosť proti použití nedeštruktívnej dynamickej (tzv. “bump-key”) metódy

Kľúče a zabezpečenie kľúčov pre bezpečnostné cylindrické vložky zámkov EVVA FPS

• Organizačná ochrana – Firma EVVA alebo partneri firmy EVVA objednajú kľúče iba pre oprávnené osoby s príslušným oprávnením (bezpečnostnou kartou)
• Právna ochrana – Priemyselná výroba kľúčov sa vykonáva iba vo firme EVVA. Okrem toho sa chráni firma EVVA pred neoprávnenou výrobou kľúčov FPS patentovanými prvkami na kľúči.
• Technologická ochrana – Kľúče disponujú technickými znakmi, ktorých výroba vyžaduje špeciálne stroje.

Použitie

• Garážová brána

Normy a certifikáty

• ENV P ČSN 1627 – trieda bezpečnosti3

Súčasti balenia

• zámková vložka v prevedení matný nikel
• 3 kľúče
• bezpečnostná karta