Bezpečnostná trieda 4.

Bezpečnostná cylindrická vložka zámku EVVA EPS-M s viacnásobne prekrytým profilom kľúča

48,84270,36

Vymazať
+
-

Rozšírený popis produktu

Bezpečnostná trieda 4.

Bezpečnostná cylindrická vložka zámku EPS-M (rozšírený profilový systém) je ďalším rozvojovým stupňom osvedčeného kolíkového systému firmy EVVA. Systém EPS-M sa vyznačuje patentovaným, viacnásobne prekrytým profilom kľúča. Kontrola oprávnenia sa vykonáva na viacerých bezpečnostných úrovniach.

Mechanizmus bezpečnostnej cylindrickej vložky zámku EVVA EPS-M

• Zámkový systém pozostáva z kombinácie dvoch nezávislých mechanizmov
• Bočná blokovacia lišta
• Systém kolíkov
• Vložky EVVA EPS-M je možné osadiť úpravou BSZ (umožňuje otvorenie vložky aj keď je z druhej strany zasunutý kľúč) alebo olivkou.
Ochranné prvky

• Odolnosť proti vyhmatnutiu a planžetovaniu
• Ochrana proti odvŕtaniu
• Ochrana proti vytrhnutiu
• Odolnosť proti použití nedeštruktívnej dynamickej (tzv. “bump-key”) metódy

Kľúče a zabezpečenie kľúčov pre bezpečnostné cylindrické vložky zámkov EVVA EPS-M

• Organizačná ochrana – Firma EVVA alebo partneri firmy EVVA objednajú kľúče iba pre oprávnené osoby s príslušným oprávnením (bezpečnostnou kartou)
• Právna ochrana – Priemyselná výroba kľúčov sa vykonáva iba vo firme EVVA. Okrem toho sa chráni firma EVVA pred neoprávnenou výrobou kľúčov EPS-M patentovanými prvkami na kľúči.
• Technologická ochrana – Kľúče disponujú technickými znakmi, ktorých výroba vyžaduje špeciálne stroje a vysoké odborné poznatky.

Použitie

• Zadlabávací zámok
• Prídavný zámok
• Visiaci zámok

Ďalšie možnosti

BSZ – úprava, ktorá umožňuje otvorenie vložky aj pri plnom zasunutí kľúča z opačnej strany vložky (aj pri zabuchnutí dverí s kľúčmi z vnútra je možné ich iným kľúčom otvoriť zvonka)

Prevedenie s palcom alebo ozubeným kolieskom. Štandardne je dodávané 10 zubové koliesko. V prípade, že potrebujete iný počet zubov (napr.: 13) kontaktujte nás.

Normy a certifikáty

• STN EN 1627 –trieda bezpečnosti 4
• EN 1303: 2008 – trieda bezpečnosti 6,

Súčasti balenia

• zámková vložka v prevedení matný nikel
• 3 kľúče
• bezpečnostná karta

Bezpečnostná trieda 4.

Bezpečnostná cylindrická vložka zámku EVVA EPS-M s viacnásobne prekrytým profilom kľúča

48,84270,36

Vymazať
+
-

Rozšírený popis produktu

Bezpečnostná trieda 4.

Bezpečnostná cylindrická vložka zámku EPS-M (rozšírený profilový systém) je ďalším rozvojovým stupňom osvedčeného kolíkového systému firmy EVVA. Systém EPS-M sa vyznačuje patentovaným, viacnásobne prekrytým profilom kľúča. Kontrola oprávnenia sa vykonáva na viacerých bezpečnostných úrovniach.

Mechanizmus bezpečnostnej cylindrickej vložky zámku EVVA EPS-M

• Zámkový systém pozostáva z kombinácie dvoch nezávislých mechanizmov
• Bočná blokovacia lišta
• Systém kolíkov
• Vložky EVVA EPS-M je možné osadiť úpravou BSZ (umožňuje otvorenie vložky aj keď je z druhej strany zasunutý kľúč) alebo olivkou.
Ochranné prvky

• Odolnosť proti vyhmatnutiu a planžetovaniu
• Ochrana proti odvŕtaniu
• Ochrana proti vytrhnutiu
• Odolnosť proti použití nedeštruktívnej dynamickej (tzv. “bump-key”) metódy

Kľúče a zabezpečenie kľúčov pre bezpečnostné cylindrické vložky zámkov EVVA EPS-M

• Organizačná ochrana – Firma EVVA alebo partneri firmy EVVA objednajú kľúče iba pre oprávnené osoby s príslušným oprávnením (bezpečnostnou kartou)
• Právna ochrana – Priemyselná výroba kľúčov sa vykonáva iba vo firme EVVA. Okrem toho sa chráni firma EVVA pred neoprávnenou výrobou kľúčov EPS-M patentovanými prvkami na kľúči.
• Technologická ochrana – Kľúče disponujú technickými znakmi, ktorých výroba vyžaduje špeciálne stroje a vysoké odborné poznatky.

Použitie

• Zadlabávací zámok
• Prídavný zámok
• Visiaci zámok

Ďalšie možnosti

BSZ – úprava, ktorá umožňuje otvorenie vložky aj pri plnom zasunutí kľúča z opačnej strany vložky (aj pri zabuchnutí dverí s kľúčmi z vnútra je možné ich iným kľúčom otvoriť zvonka)

Prevedenie s palcom alebo ozubeným kolieskom. Štandardne je dodávané 10 zubové koliesko. V prípade, že potrebujete iný počet zubov (napr.: 13) kontaktujte nás.

Normy a certifikáty

• STN EN 1627 –trieda bezpečnosti 4
• EN 1303: 2008 – trieda bezpečnosti 6,

Súčasti balenia

• zámková vložka v prevedení matný nikel
• 3 kľúče
• bezpečnostná karta